Disclaimer

 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien

er enige verplichtingen voor Fa Roothans & Zn uit voort.

Fa Roothans & Zn aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid

voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites

waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.

Fa Roothans & Zn is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fa Roothans & Zn mag niets

van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en / of openbaar worden

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media,

op internet of op welke andere wijze dan ook.

 

Cookies

Zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Fa. Roothans & Zn gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van

onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het aan Fa. Roothans & Zn

geen cookies ontvangt.

 

Fa. Roothans & Zn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en

draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk

wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend

gebruiken met uw toestemming. Fa. Roothans & Zn zal uw persoonlijke gegevens

niet aan derden verkopen.

Uiteraard kunt u altijd uw gegevens opvragen, inzien en/of wijzigen!

 

 

Veiligheid

We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de

door ons verzamelde data te waarborgen.

Delen van onze website zijn versleuteld met een secure socket layer (ssl) verbinding.

Ssl is een methode om via internet gegevens veilig uit te wisselen tussen de

website en de webbrowser. Hierdoor zijn uw persoonlijke gegevens altijd

volledig beschermd en worden deze versleuteld over internet verstuurd zodat

afluisteraars geen kans krijgen. Indien u nog vragen of opmerkingen mocht hebben over

de privacy policy van Fa. Roothans & Zn neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Wij helpen u graag verder.