Certificering

Vanuit de overheid worden steeds strengere eisen gesteld en ook omdat de veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers en van derden erg belangrijk is, heeft het bedrijf een integraal management systeem opgezet. Dit heeft geresulteerd in de certificatie van het kwaliteitssysteem volgens de norm ISO 9001: 2015 en certificatie van het veiligheidssysteem volgens de norm VCA* 2008/5.1, welke geldig zijn tot 7 mei 2019. En het VKL Certificaat geldig tot 25 mei 2019

 

Bovendien is het bedrijf een erkend leerbedrijf GWW (opleidingen in grond-, weg- en waterbouw en erkend leerbedrijf Aequor (opleidingen in de agrarische sector)