over ons en ons bedrijf

 Loonbedrijf Fa. Roothans en Zn. is in 1950 opgericht door de heer J. Roothans Sr. 

De heer J. Roothans Sr. runde in 1950 een boerenbedrijf met als hoofdtak melkvee. In die periode begon hij daarnaast ook met het rijden van de melkwagen. Hij haalde de melkbussen op bij de veehouders en vervoerde deze met tractor en wagen naar de melkfabriek.

 

Als de gelegenheid zich voordeed, schreef hij in op openbare aanbestedingen bij gemeenten en Staatsbosbeheer.Daardoor werd het noodzakelijk, dat hij meer machines aanschafte zoals onder andere een landbouwspuit. Dit had tot gevolg, dat het werk bij de boeren ook steeds meer uitbreidde en dat er ook werkzaamheden werden verricht in de bosbouw.

Midden jaren zestig werd het boerenbedrijf stopgezet en vanaf dat moment ging de heer J. Roothans Sr. zich volledig richten op het agrarisch loonwerk.

Samen met zijn twee zoons, die later ook in het bedrijf kwamen, wist hij zijn zaak danig uit te breiden. In 1990 heeft hij zijn bedrijf overgedragen aan zijn zoons Jos en Frans en hun echtgenotes. 

Het bedrijf is steeds blijven groeien en moderniseren. Op dit moment is het een bedrijf, dat is gespecialiseerd in agrarisch loonwerk, grondverzet, bosbouw en cultuurtechnische werkzaamheden.

 

Vanaf 2006 wordt Fa. Roothans en Zn. alleen door Frans en Lisette Roothans geleid. Vanaf 2014 is hun zoon, Joost Roothans in het bedrijf getreden. 

 


Waar kunt u ons voor bereiken?

Fa. Roothans verricht werkzaamheden in de agrarische sector, voor gemeenten, overheidsinstellingen, aannemers in weg- en waterbouw en voor particulieren.

 

Op het gebied van loonwerk heeft Firma Roothans een groot scala aan mogelijkheden. Ze kunnen u van dienst zijn met onder andere het spitten van uw percelen, het zaaien en verzorgen van uw gewassen en het oogsten van uw ruwvoer.

 

In de bosbouw worden allerlei mechanische werkzaamheden verricht, zoals klepelmaaien, bosfrezen, vorenploegen, plantgaten woelen, planten van bomen. Door jarenlange ervaring beschikt het bedrijf over ruimvoldoende expertise betreffende deze werkzaamheden. 

 

Ook op het gebied van cultuurtechniek is Firma Roothans en Zn. werkzaam. Er zijn verschillende machines, die bij deze werkzaamheden ingezet kunnen worden, zoals een Roberine grasmaaier, een rotoknife, een veegmachine,een verticuteermachine. Maar ook de andere machines worden ingezet bij de cultuurtechnische werkzaamheden. 

 

Op het gebied van grondverzet kan Fa. Roothans u van dienst zijn met verschillende 

werkzaamheden. Het bedrijf heeft ruime ervaring met projecten in het grondverzet. 

 

Ze hebben de beschikking over een mobiele kranen van 14 ton (Cat M313D), een rupskraan van 22 ton (Hyundai) en drie wielladers.

Er zijn ook diverse bakken voor de graafmachines beschikbaar, (kantelbak, puinriek,

maaikorf, sorteergrijper, slotenbak, postenhaak, taludbak) zodat er allerlei

verschillende werkzaamheden verricht kunnen worden.

 

Hiermee kan het bedrijf u van dienst zijn in onder andere de volgende werkzaamheden:

• Egaliseren, hiervoor zijn ook kilverborden aanwezig 

• Aanleggen taluds;

• Aanleggen en maaien van sloten;

• Uitgraven van bouwputten;

• Natuurprojecten, waaronder het aanleggen van vijvers en poelen;

• Spitten van tuinen en paardrijbakken;

• Werkzaamheden in de wegenbouw;