over ons en ons bedrijf

 Loonbedrijf Fa. Roothans en Zn. is in 1950 opgericht door de heer J. Roothans Sr. 

De heer J. Roothans Sr. runde in 1950 een boerenbedrijf met als hoofdtak melkvee. In die periode begon hij daarnaast ook met het rijden van de melkwagen. Hij haalde de melkbussen op bij de veehouders en vervoerde deze met tractor en wagen naar de melkfabriek.

 

Als de gelegenheid zich voordeed, schreef hij in op openbare aanbestedingen bij gemeenten en Staatsbosbeheer.Daardoor werd het noodzakelijk, dat hij meer machines aanschafte zoals onder andere een landbouwspuit. Dit had tot gevolg, dat het werk bij de boeren ook steeds meer uitbreidde en dat er ook werkzaamheden werden verricht in de bosbouw.

Midden jaren zestig werd het boerenbedrijf stopgezet en vanaf dat moment ging de heer J. Roothans Sr. zich volledig richten op het agrarisch loonwerk.

Samen met zijn twee zoons, die later ook in het bedrijf kwamen, wist hij zijn zaak danig uit te breiden. In 1990 heeft hij zijn bedrijf overgedragen aan zijn zoons Jos en Frans en hun echtgenotes. 

Het bedrijf is steeds blijven groeien en moderniseren. Op dit moment is het een bedrijf, dat is gespecialiseerd in agrarisch loonwerk, grondverzet, bosbouw en cultuurtechnische werkzaamheden.

 

Vanaf 2006 wordt Fa. Roothans en Zn. alleen door Frans en Lisette Roothans geleid. Vanaf 2014 is hun zoon, Joost Roothans in het bedrijf getreden.