Rotoknife

De rotoknife is een machine om de toplaag van grasvelden te beluchten.

Tegelijkertijd wordt het gras gescheurd, waardoor het vermeerderd wordt.

De machine bestaat uit een frame waarin een voorlooprol ,een nalooprol en een carrousel met diverse schijvensets

zijn opgehangen. Doordat er in de carrousel diverse schijvensets bevestigd zijn kan zeer eenvoudig de juiste set en de juiste

diepte geselecteerd worden. Tijdens het gebruik rolt de machine op de voorloop –en nalooprollen, waardoor de machine

overal even diep werkt en de open gesneden sleufjes weer dichtgedrukt worden, zodat uitdroging voorkomen wordt.