Op het gebied van grondverzet kan Fa. Roothans u van dienst zijn met verschillende 

werkzaamheden. Het bedrijf heeft ruime ervaring met projecten in het grondverzet en het transporteren hiervan. 

Grondverzet

• Aanleggen taluds;

• Aanleggen en maaien van sloten;

• Uitgraven van bouwputten;

• Natuurprojecten, waaronder het aanleggen van vijvers en poelen;

• Werkzaamheden in de wegenbouw

 

Kilveren

Voor het kilveren beschikt de firma Roothans over 2 AJK Kilverborden met een werkbreedte van 3 meter breedte welke GPS is gestuurd. Daarnaast is er voor de kleiner percelen en paardenbakken een klein kilverbord aanwezig met een werkbreedte van 1.80 meter.