Bosbouw

In de bosbouw worden allerlei mechanische werkzaamheden verricht, zoals klepelmaaien, bosfrezen, vorenploegen, plantgaten woelen, planten van bomen. Door jarenlange ervaring beschikt het bedrijf over ruimvoldoende expertise betreffende deze werkzaamheden. (foto klepelen van Mike Vanduffel)

Klepelen

Klepelen is een goede oplossing om takken, opschietende struiken en resthout te vermalen tot kleine snippers.

 

 

 

Bosfrezen

De bosfrees gaat maximaal 40 centimeter door de grond, zodat ook de wortels kort gefreesd worden. Ook stronken met een doorsnede tot 20 centimeter kunnen hiermee kort gefreesd worden

Boomknippen

Dit gebeurt met de Matt Nielen boomknipschaar HBKS 800-6. Deze zware machine van 1350 kg heeft een schaaropening van 800 mm.

 

 


Stronkenfrezen